top of page

Aerotermia

“L’Aerotèrmia és una tecnologia neta que extreu fins a un 77% de l'energia de l’aire, de manera que a més calor mes fred aportarà i viceversa”.

AERO

TERMIA

Amb Aerotermia, per cada KWh que aportem d’electricitat el sistema ens dona 4,5 KWh, consumeix un 77% menys  d’energia que els sistemes de calefacció tradicionals.

És una energia renovable i per tant sostenible, no requereix gairebé manteniment.

No produeix combustió (no hi ha caldera), no hi ha fum ni residus, És més segura.

L’Aerotèrmia ens ofereix tant fred com calor, també ens permet obtenir ACS, no cal  gas o subministraments de combustible.

La instal·lació és la mateixa que una bomba de calor convencional.

Amb SALTOKI, us oferim totes les possibilitats, bombes de calor per a calefacció, refrigeració i ACS, sistemes monobloc i bibloc a baixa temperatura, productors d'ACS.

Aerotermia.jpg
bottom of page