top of page

Desinfecció per Ozó

L'ozó, format per tres àtoms d'oxigen, és un dels més potents oxidants naturals que es coneixen. La seva utilització fa innecessari l'ús de productes químics de neteja.

O3.png

DESINFECCIÓ

PER OZÓ

És una solució renovable, ja que la existència de l’aire que ens envolta és infinita. Depenent de la concentració, desinfecta entre 300 i 3000 vegades més que el clor.

Pot coexistir amb la presència de persones en sistemes aplicats a la climatització.

 

Aquests generadors d'Ozó, permeten:

 

· Eliminar completament tot tipus d'olors, sigui quina sigui la seva    procedència.

· Desinfectar l'ambient, eliminant virus, bacteris i àcars.

· Obtenir una completa esterilització de llocs poc ventilats.

· Reduir els símptomes que tenen les persones amb asma i al·lèrgies de tot tipus.

· Obtenir una qualitat d'aire molt beneficiosa per a la salut.

· Instal·lat en llocs de treball, redueix dràsticament la possibilitat de contagi de virus entre persones (certificat per l'OMS).

 

Cal destacar els beneficis per a la salut en aquelles persones que pateixen sensibilitat química i problemes dermatològics com psoriasi, pell atòpica o dermatitis i també prevé la formació de legionel·la.

bottom of page