top of page

Fototermia

“L'energia elèctrica produïda pels mòduls fotovoltaics s'empra per escalfar l'aigua d'un acumulador convencional mitjançant una resistència elèctrica que funciona amb corrent continu”.

FOTO

TERMIA

Nosaltres a YSELF, fem una clara aposta per la solució tèrmica amb Fototèrmia, ens aporta un rendiment molt més alt que la Solar Tèrmica, ja que la producció energètica no depèn del calor sinó de la llum.

S'eviten les actuacions derivades dels líquids de la instal·lació, sobre-temperatures del fluid caloportador, risc de gelades, caiguda de pressió, necessitat d'additius, etc. Per tant, el seu manteniment és mínim.

La instal·lació és mínima, no cal posar ni bateries, ni inversors, només cal connectar els mòduls amb el dipòsit acumulador d’una capacitat fins a 300 litres.

Amb SALTOKI, us oferim tots els sistemes complets amb mòduls, proteccions i acumuladors.

Fototermia-sistema-de-generaci¢n-1.jpg
bottom of page