top of page

Solucions renovables

“Les tecnologies ens ofereixen moltes possibilitats sostenibles per reduir els costos energètics”.

AERO

TERMIA

Amb Aerotermia, per cada KWh que aportem d’electricitat el sistema ens dona 4,5 KWh, consumeix un 77% menys  d’energia que els sistemes de calefacció tradicionals.

És una energia renovable i per tant sostenible, no requereix gairebé manteniment.

No produeix combustió (no hi ha caldera), no hi ha fum ni residus, És més segura.

L’Aerotèrmia ens ofereix tant fred com calor, també ens permet obtenir ACS, no cal  gas o subministraments de combustible.

La instal·lació és la mateixa que una bomba de calor convencional.

Amb SALTOKI, us oferim totes les possibilitats, bombes de calor per a calefacció, refrigeració i ACS, sistemes monobloc i bibloc a baixa temperatura, productors d'ACS.

GEO

TERMIA

Resulta la solució ideal per a projectes a fer d’inici de qualsevol construcció, tant residencial com industrial. Ens permet establir una aportació tèrmica del subsòl poc profund a 10 a 16 ° C.

S'utilitza una bomba de calor que és una màquina tèrmica que permet transferir energia en forma de calor o fred, segons les estacions de l'any d'un ambient a un altre segons es requereixi.

 

El seu funcionament és molt similar a un aire condicionat tradicional que funciona per fred o calor. Es  a dir, a l’hora de climatitzar espais i per ACS, l’aportació  energètica és molt baixa reduint els costos fins un 80%.

El fet de començar plegat amb el constructor resulta ideal a l’hora de fer les perforacions per arribar al subsòl.

Juntament amb SALTOKI, us podem oferir bombes geotèrmiques d'aigua glicolada/ reversibles i la creació de pous geotèrmics.

FOTO

TERMIA

Nosaltres a YSELF, fem una clara aposta per la solució tèrmica amb Fototèrmia, ens aporta un rendiment molt més alt que la Solar Tèrmica, ja que la producció energètica no depèn del calor sinó de la llum.

S'eviten les actuacions derivades dels líquids de la instal·lació, sobre-temperatures del fluid caloportador, risc de gelades, caiguda de pressió, necessitat d'additius, etc. Per tant, el seu manteniment és mínim.

La instal·lació és mínima, no cal posar ni bateries, ni inversors, només cal connectar els mòduls amb el dipòsit acumulador d’una capacitat fins a 300 litres.

Amb SALTOKI, us oferim tots els sistemes complets amb mòduls, proteccions i acumuladors.

bottom of page